organisasjoner - klubber - foreninger

325291_172109486226792_1333080820_o Redd

Redd Dyra Telemark er en privat stiftelse, registrert i Brønnøysund, og har et styre på 7 medlemmer. Formålet med stiftelsen er arbeid med dyrevern, opplysning og omplassering av hjemløse katter.

61954317_2648237568523905_86618946172658

Foreningen for omplassering av dyr ble stiftet i 1980 og har siden den gang arbeidet for å skaffe nye hjem til hunder og katter, uavhengig av type, alder eller kjønn.

Foreningens formålsparagraf:

  • FOD er en uavhengig og frittstående forening som bygger sin virksomhet på frivillig og idealistisk basis.

  • FOD finnes kun i Oslo.

  • FOD har som mål å finne best mulig egnede overtakere av det enkelte dyr, samt bidra med råd og veiledning.

  • FOD er motstander av den pengestyrte og ansvarsløse produksjonen av kjæledyr.

  • FOD verner dyr uansett rase og alder, da det er dyret i seg selv som har verdi.

kaninhjelpen logo.jpg

En frivillig organisasjon som skal jobbe for kaninvelferd på Sørlandet.

Målet vil være å spre kunnskap om godt kaninhold og hjelpe kaniner i nød.

88310428_143198030509370_411221932377322

Dyrenes Hus jobber for å forebygge og bekjempe dyremishandling. Hovedoppgaven vår består av å hjelpe katter i nød og omplassere disse til gode hjem. Dyrenes Hus mottar ingen offentlig støtte, og alt arbeidet gjøres av frivillige uten lønn.