NØDLINKER

MATTILSYNET

Legg til litt info om dette elementet..

Mattilsynet skal alltid kontaktes om du har mistanke til dyremishandling, vanskjøtsel, import av smuglede dyr eller reise med dyr til og fra Norge. 

POLITIET

Legg til litt info om dette elementet..

Politiet skal kontaktes når grov mishandling, vanskjøtsel o.l. er et faktum. Saken skal da anmeldes. 

Politiet skal også kontaktes om dyr er innesperret i biler og risikerer en smertefull død grunnet heteslag.

Politiet skal også kontaktes om hunden din har forsvunnet eller blitt stjålet. 

 

SKADET VILT OG VILTFORVALTNIG OSLO

Legg til litt mer info om dette elementet..

Her finner du tlf nr til flere distanser og du kommer over ville dyr i nød, eller er ute for en påkjørsel osv. 

FALCK

Legg til litt mer info om dette elementet..

Falck / Falck Dyreambulanse skal kontaktes ved påkjørsel eller om du finner skadde/døende dyr i eller langs veibanen. 

FUGLEHJELPEN

Legg til litt mer info om dette elementet..

Fuglehjelpen / Fuglebeskyttelsen kan kontaktes ved alle spørsmål angående fugler, skadde fugler og døde fugler osv. 

NORSK ORNITOLOGISK FORENING

Legg til litt mer info om dette elementet..

Disse skal kontaktes om du finner skadde fugler eller annet som bør meldes inn. 

PINNSVINHJELPEN

Legg til litt mer info om dette elementet..

Finner du et skadet Pinnsvin, et på avveier eller annet, kan Pinnsvinhjelpen kontaktes.

DYREIDENTITET / DyreID

Legg til litt info om dette elementet..

Har du funnet en katt eller hund med ID chip, skal DyreID kontaktes slik at riktig eier kan bli kontaktet. 

Please reload