21046264_m.jpg

OM DYREHJELPERNE

Våre mål og ambisjoner

Dyrehjelperne er en frivillig organisasjon og alt vi gjør er på frivillig basis. 

Vår visjon er å bedre dyrevelferden i Norge, samt sette et stort fokus på useriøs avl og oppdrett.

Vi startet opp 2013 og ble registrert som frivillig organsisasjon i 2014.

Vi jobber for å påvirke systemet og ønsker et landsdekkende dyrepoliti.

Vi tar sterk avstand fra dyremishandling og dumping av dyr.

Vi ønsker at Norge i mye sterkere grad skal samarbeide med de Øst-Europeiske land

for å stoppe smugling av hunder.

Vi ønsker sertifikat på hold av enkelte hunderaser.

Vårt formål er å fremme god dyrevelferd.
Vi ønsker strengere straffer for dyremishandling. 
Vi ønsker det skal følge med en helsebok med utstillingshunder/katter 

og at dommerne blir bedre rustet til å kunne vurdere dyrets helse.
NKK, NRR og rasekluber må samarbeide om kontroll av oppdrettere som har fått godtkjent kennelnavn/oppdrettsnavn. 
Alle hunder og katter skal ha Id-merke.
Vi ønsker at Mattilsynet, finn.no, NRR og NKK skal ha et tettere samarbeide med dyrevernorganisasjoner.

Vi ønsker strenge krav for avl av blandingshunder, samt at det settes et stort krav til helse,

og at alle hunder skal registreres i et felles register. 
Vi ønsker et system og samarbeide mellom veterinærer og NKK. En oppdretter som har fått godkjent sitt kennelnavn av NKK eller NRR, skal igjennom veterinær registrere alle sine kull også de nyfødte som dør.

Det skal også meldes inn til dyreidentitet når en hund avlives. 

Vi ønsker også en hurtig-domstol som bidrar til raskere avklaringer i alvorlige saker.
Vi er ikke aktivister og tar avstand mot vold.
Vi jobber for dyrenes velferd og rettigheter.

 

VÅRT TEAM

Daglig leder
Oslo

Marianne

Møller

Styremedlem
Sør Trøndelag

Irene

Styremedlem
Ås
Carl
 

Klubber og foreninger

Klikk deg inn på bildene

 
 

 etater 

57fdf18fb652701b13ce61c97695ba9e.png
toll.jpg