top of page

Nødhjelp til Dyr.

Veterinærer og annet dyrehelsepersonell har plikt til å gi øyeblikkelig hjelp til dyr som har store lidelser. Dette går fram av dyrehelsepersonelloven.

For å sikre at dyr som lider får akutt hjelp, kan staten (via Mattilsynet) betale godtgjørelse til dyrehelsepersonellet som har hjulpet dem.

Godtgjørelsen omfatter enkel behandling eller avliving av dyret, inkludert nødvendige utgifter til medisiner og utstyr. For dyr som noen eier, må veterinæren prøve å få betaling fra eieren før kravet kan sendes over til Mattilsynet. Hva er nødhjelp? Nødhjelp handler om å gi hjelp til dyr som er åpenbart syke, skadde eller hjelpeløse. Hjelpen skal lindre alvorlige smerter eller annen lidelse så raskt som mulig.

Videre undersøkelser, behandling eller rehabilitering regnes ikke som nødhjelp, og blir derfor heller ikke dekket at staten.


Avliving av en katt som er blitt påkjørt, og har fått store skader, er eksempel på nødhjelp som vil få godtgjørelse fra Mattilsynet.

Veterinær kan søke om godtgjørelse for nødhjelp: • Når dyreeier ikke betaler • Når dyreeier er ukjent • Når dyret er viltlevende.

Søknaden som veterinær må sende til Mattilsynet skal inneholde (blant annet):

• Kopi av tre skriftlige krav om betaling fra veterinær/dyreklinikk til dyreeier, når eier er kjent (ett krav og to purringer).


Det er viktig å huske at en søknad om godtgjørelse for nødhjelp er nettopp det; en søknad. Det er Mattilsynet som avgjør om det vil bli betalt ut godtgjørelse, og eventuelt hvor mye.


For mer informasjon: Ta kontakt med ditt lokale Mattilsyn., tlf: 22 40 00 00.

84 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page