top of page

Norsk Kennel Klubb anker dommen om avl på Cavalier King Charles Spaniel for Høyesterett.

Norsk Kennel Klub (NKK) anker Borgarting lagmannsretts dom om at avl på Cavalier King Charles Spaniel skjer i strid med dyrevelferdsloven inn for Høyesterett.

I lagmannsrettens dom slås det fast at videre oppdrett av rasen Cavalier King Charles Spaniel etter dagens praksis, vil være i strid med dyrevelferdsloven.

Lørdag opplyser NKK at de anker dommen inn for Høyesterett.

Vi anker ikke for å «redde» én bestemt rase, men for å prøve et viktig prinsipp i landets øverste domstol, sier leder Martinsen i en pressemelding.


Om saken blir stående er det nærliggende å tro at det vil reises sak om flere hunderaser, men også produksjonsdyr som fjærfe og gris.

Lagmannsretten uttaler at saken har reist rettslig tvil når det gjelder betydningen av «raserelaterte helsemessige forhold ved avl».

Det er et klart signal til Høyesterett om at det er behov for en rettslig avklaring.Foto: Julian Stratenschulte/dpa / NTB Foto: (NTB scanpix)61 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page