top of page

Tilskudd fra Oslo Kommune Bymiljøetaten.

Kampanje kastrering og Id-merking av 10 hunnkatter og 10 hannkatter.


I april 2023 ble vi invitert til innspillsmøte i forbindelse med handlingsplan for dyrevelferd i Oslo Kommune.

Bymiljøetaten var av byrådsavdeling for miljø og samferdsel bedt om å utarbeide et forsalg til handlingsplan for dyrevelferden.

Det var blitt satt av 2 000 000 kroner til fordeling i Oslo.

Formålet med ordningen var å øke fokus på dyrevelferden i kommunen, å bidra til å øke kunnskapen om dyrevelferd og å styrke arbeidet som allerede gjøres på feltet.

Vi var så heldige å få bevilget 47.000 kroner. Det er øremerkede midler som har blitt brukt til leie av container/lager hvor vi oppbevarer dyrefôr og utstyr. Alt blir delt ut videre til de som trenger en hjelpende hånd og til Ukraina.

Vi fikk bevilget 17.000 kroner til kastrering og ID-merking av katter.

Takket være alle dere som støtter oss med å velge oss som grasrotmottaker har vi litt penger vi kan bruke på gode tiltak.

Derfor har vi bestemt å legge til 13.000 kroner slik at vi nå har 30.000 kroner å bruke på kastrering og ID-merking. (mulig mer utifra henvendelser)

Nå jobber vi med å innhente tilbud fra veterinærer i Oslo, og har allerede fått inn noen gode tilbud.


Er du en som har det litt tøft økonomisk og har en katt du gjerne vil få kastrert og ID-merket ta kontakt med oss på mail: dyrehjelperne@gmail.com eller på PM på Facebook.

Du må bo i Oslo. Det vil også bli foretatt helseundersøkelse.

139 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

留言


bottom of page