top of page

Du kan støtte Dyrehjelperne på følgende måter:

Kontonummer: 1503.43.53740    |    Vipps: 11534    |    Grasrot: 914913934

  • Facebook
  • Instagram

Bli fosterfamilie

Fosterhjem er en viktig oppgave og ansvar. Når vi får inn hunder til omplassering er akkurat du viktig.

Før en hund skal omplasseres må vi kartlegge hvordan hunden er, om den har noen utfordringer som det må øves på. Vi må også finne ut hvilken familie hunden passer hos. Derfor trenger vi fosterhjem da vi ofte vet lite om hundene vi får inn.

Det er viktig at du ikke har små barn og helst er hjemmeværende. Ofte er det hunder med utfordring som trenger fred å ro.

 

Det er også en fordel om du har noe kunnskap og har eller har hatt hund. Din hund må være snill mot andre hunder.

Fosterhjemmene er frivillige så alle kostnader blir dekket av oss.

Da vi har hovedsete i Oslo bør du ikke bo for langt unna Oslo.

Søk om å bli fosterfamilie

Takk for innsending!

bottom of page