top of page

Du kan støtte Dyrehjelperne på følgende måter:

Kontonummer: 1503.43.53740    |    Vipps: 11534    |    Grasrot: 914913934

  • Facebook
  • Instagram

Organisasjoner, klubber og foreninger

Foreningen for omplassering av dyr ble stiftet i 1980 og har siden den gang arbeidet for å skaffe nye hjem til hunder og katter, uavhengig av type, alder eller kjønn.

Foreningens formålsparagraf:

  • FOD er en uavhengig og frittstående forening som bygger sin virksomhet på frivillig og idealistisk basis.

  • FOD finnes kun i Oslo.

  • FOD har som mål å finne best mulig egnede overtakere av det enkelte dyr, samt bidra med råd og veiledning.

  • FOD er motstander av den pengestyrte og ansvarsløse produksjonen av kjæledyr.

  • FOD verner dyr uansett rase og alder, da det er dyret i seg selv som har verdi.

Forening for omplassering av dyr

Redd Dyra Telemark er en privat stiftelse, registrert i Brønnøysund, og har et styre på 7 medlemmer. Formålet med stiftelsen er arbeid med dyrevern, opplysning og omplassering av hjemløse katter.

Redd Dyra Telemark

Målet deres er å ha utstyr og faste medarbeidere (eierkontakter) som står parat til å rykke ut når du trenger det. Gruppa deres er en Non-Profit, veldedig organisasjon. Alle deres tjenester er gratis,

De tar gjerne imot bidrag til utstyr med stor takk.

Med hjerte for hunder på rømmen

Matsentralen Norge er et nettverk av åtte matsentraler som legger til rette for å omfordele overskuddsmat fra matbransjen til ideelle organisasjoner som hjelper vanskeligstilte. Gjennom deres arbeid hjelper de både matbransjen med å redusere matsvinn, og ideelle organisasjoner med å redusere fattigdom.

Matsentralen Oslo og Larvik. 

FugleAdvokatene er en frivillig organisasjon som driver med redning og rehabilitering av byfugler i Bergen og Oslo, samt informasjons- og holdningsarbeid.

FugleAdovkatene

 Dale Store gård ligger på Gressvik rett utenfor Fredrikstad. Her driver de et fristed for dyr, og et andelslag med grønnsaksproduksjon.

Gården er IKKE en besøksgård, men det arrangeres fra tid til annen dugnad, faddersamlinger, julesamlinger og annet gøy.

Dale Store gård 

De ønsker at katter og andre dyr skal få ly, varme, mat, vann, gi og ta imot kjærlighet og omsorg fra oss mennesker.

Det er også viktig at dyrene får medisinsk behandling og oppfølging ved behov.

Hjelp Pus Hadeland er en frivillig organisasjon.

De får ingen offentlig støtte og er derfor helt avhengig av donasjoner, fosterhjem og frivillig innsats fra dere der ute.

Hjelp Pus Hadeland

 

Redder og rehabiliterer hjemløse katter i nød. Her får de en ny sjanse og kjærligheten de fortjener.

Facebook

Hjerte for hjemløse katter

Dyreverngruppe som dekker Nordre og Søndre Land.

Frivillig dyrevernsorganisasjon som omplasserer hunder og katter.

Land Dyrevern

Deres hovedoppgave består av å hjelpe katter som er i nød. Hjemløse, bortkomne og uønskede katter som ingen tar ansvaret for. Alle katter de tar inn blir kastrert, vaksinert og ID-merket. Kattene gjennomgår også annen nødvendig veterinærbehandling før de omplasseres til nye trygge hjem. De fleste av kattene tilbringer tid hos deres flinke fosterhjem for å bli helt friske og trygge før de er klare for å adopteres.

(2) Facebook

Dyrebeskyttelsen Oslo & Omegn-
Dyrenes Hus
bottom of page