top of page

Du kan støtte Dyrehjelperne på følgende måter:

Kontonummer: 1503.43.53740    |    Vips: 11535    |    Grasrot: 914913934

  • Facebook
  • Instagram

Organisasjoner, klubber og foreninger

Foreningen for omplassering av dyr ble stiftet i 1980 og har siden den gang arbeidet for å skaffe nye hjem til hunder og katter, uavhengig av type, alder eller kjønn.

Foreningens formålsparagraf:

  • FOD er en uavhengig og frittstående forening som bygger sin virksomhet på frivillig og idealistisk basis.

  • FOD finnes kun i Oslo.

  • FOD har som mål å finne best mulig egnede overtakere av det enkelte dyr, samt bidra med råd og veiledning.

  • FOD er motstander av den pengestyrte og ansvarsløse produksjonen av kjæledyr.

  • FOD verner dyr uansett rase og alder, da det er dyret i seg selv som har verdi.

Forening for omplassering av dyr

Redd Dyra Telemark er en privat stiftelse, registrert i Brønnøysund, og har et styre på 7 medlemmer. Formålet med stiftelsen er arbeid med dyrevern, opplysning og omplassering av hjemløse katter.

Redd Dyra Telemark

Målet vårt er å ha utstyr og faste medarbeidere (eierkontakter) som står parat til å rykke ut når du trenger det. Gruppa vår er en Non-Profit, veldedig organisasjon. Vi mottar ikke Grasrotandel fordi vi er landsdekkende. Alle våre tjenester er gratis, Vi tar gjerne imot bidrag til utstyr med stor takk.

Med hjerte for hunder på rømmen

Matsentralen Norge er et nettverk av åtte matsentraler som legger til rette for å omfordele overskuddsmat fra matbransjen til ideelle organisasjoner som hjelper vanskeligstilte. Gjennom vårt arbeid hjelper vi både matbransjen med å redusere matsvinn, og ideelle organisasjoner med å redusere fattigdom.

Matsentralen Oslo , Larvik og Rudshøgda. 

FugleAdvokatene er en frivillig organisasjon som driver med redning og rehabilitering av byfugler i Bergen og Oslo, samt informasjons- og holdningsarbeid.

FugleAdovkatene
bottom of page