top of page

Du kan støtte Dyrehjelperne på følgende måter:

Kontonummer: 1503.43.53740    |    Vips: 11535    |    Grasrot: 914913934

  • Facebook
  • Instagram

Nødlenker

I nødstilfelle

Falck / Falck Dyreambulanse skal kontaktes ved påkjørsel eller om du finner skadde/døende dyr i eller langs veibanen. 

Redgo (tidligere Falck)

Fuglehjelpen / Fuglebeskyttelsen kan kontaktes ved alle spørsmål angående fugler, skadde fugler og døde fugler osv. 

Fuglehjelpen

FugleAdvokatene er en frivillig organisasjon som driver med redning og rehabilitering av byfugler i Bergen og Oslo, samt informasjons- og holdningsarbeid.

FugleAdovkatene

Finner du et skadet Pinnsvin, et på avveier eller annet, kan Pinnsvinhjelpen kontaktes.

Pinnsvinhjelpen

Svanehjelpen ønsker å bidra med informasjon om nødhjelp til svaner. De hjelper svaner i nød.

Svanehjelpen

 

Veileder

Hjelpe ville dyr som er syke eller skadd.

Hvis du møter et dyr som åpenbart er sykt, skadet eller hjelpeløst, skal du så langt som mulig hjelpe dyret.

Miljødirektoratet

Savnet og funnet

Har du funnet en katt eller hund med ID chip, skal DyreID kontaktes slik at riktig eier kan bli kontaktet. 

DYREIDENTITET / DyreID

Kontakt dersom du har mistet/funnet en hund.

Søkergruppe hunder på rømmen

Kontakt dersom du har mistet/funnet en hund.

Nitrogruppa savnet hund

Kontakt dersom du har mistet/funnet en hund eller katt.

Savnet funnet katt og hund

På RØMLINGEN kan du legge inn savnet eller funnet hund, slik at innlegget kan deles videre.

Dette er DUGNAD FOR HUND OG EIER!

Rømlingen

Dette er en gruppe hvor folk kan legge inn bilder og faktaopplysninger om katter og andre familiedyr som er savnet / funnet / mistet i Oslo.

Del gjerne innleggene slik at de spres :) Innekatter er vanlig, spesielt i bystrøk og uhell kan skje av forskjellige årsaker.

Tiltak er viktig å få i gang så raskt som mulig da katter holder seg i nærområdet de første dagene før de vandrer videre.

Katter og smådyr savnet/funnet Oslo

Etater

Politiet skal kontaktes når grov mishandling, vanskjøtsel o.l. er et faktum. Saken skal da anmeldes. 

Politiet skal også kontaktes om dyr er innesperret i biler og risikerer en smertefull død grunnet heteslag.

Politiet skal også kontaktes om hunden din har forsvunnet eller blitt stjålet. 

Politiet

Mattilsynet skal alltid kontaktes om du har mistanke til dyremishandling, vanskjøtsel, import av smuglede dyr eller reise med dyr til og fra Norge. 

Mattilsynet

Her finner du tlf nr til flere distanser og du kommer over ville dyr i nød, eller er ute for en påkjørsel osv. 

Skadet vilt og viltforvaltning Oslo

Kontakt dersom du har mistet/funnet en hund eller katt.

Toll

Mange kontakter oss angående mistanke til dyremishandling, vanskjøtsel av dyr, bortkommende dyr, skadede dyr, smuglede dyr, osv. Utallige spørsmål realitert til dyr og dyrehold. Det er ikke alltid like lett å vite hva man skal gjøre i de enkelte situasjonene.

Men en ting er sikkert: kan man hjelpe, skal man hjelpe.  

 

Vi har satt opp en liste over viktige linker som er verdt å få en oversikt over. Disse kan være til hjelp om uhellet er ute, eller du kommer over situasjoner relatert til og rundt dyr. Enten det er dine, andres eller ville dyr ute i naturen.

 

Vi har alle et ansvar for å gripe inn om vi blir vitne til, kjenner til eller opplever situasjoner der dyr blir truet, ligger skadet, blir mishandlet, vanskjøttet, forlatt, eller trenger vår hjelp. 

 

Disse linkene vil hjelpe deg på vei om uhellet er ute og i andre forskjellige situasjoner.

Om du har spørsmål angående linkene, eller annet du ønsker å dele med oss, ikke nøl med å kontakte oss. Da klikker du her.

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Beredskapstelefon for rovvilthendelser i Oslo og Viken (Oslo, Akershus, Østfold og Buskerud): 

  • 971 35 265

Beredskapstelefonen er operative under kvotejakt/lisensfelling og i beitesesongen, også utenom ordinær arbeidstid. Er kontaktpunkt ved skadesituasjoner på husdyr, eller ved skudd mot rovvilt under jakt.

Henvendelser som krever saksbehandling, som søknader om skadefelling, sendes også til oss på e-post til følgende to adresser: 

sfovrovviltberedskap@statsforvalteren.no og sfovpost@statsforvalteren.no  

bottom of page