top of page

Du kan støtte Dyrehjelperne på følgende måter:

Kontonummer: 1503.43.53740    |    Vipps: 11534    |    Grasrot: 914913934

  • Facebook
  • Instagram

Om oss

Dyrehjelperne er en frivillig organisasjon og alt vi gjør er på frivillig basis.  Vår visjon er å bedre dyrevelferden i Norge, samt sette et stort fokus på useriøs avl og oppdrett.

Vi startet opp 2013 og ble registrert som frivillig organsisasjon i 2014. Vi jobber for å påvirke systemet og ønsker et landsdekkende dyrepoliti. Vi tar sterk avstand fra dyremishandling og dumping av dyr.

Vi ønsker at Norge i mye sterkere grad skal samarbeide med de Øst-Europeiske land for å stoppe smugling av hunder. Vi ønsker sertifikat på hold av enkelte hunderaser.

Vårt formål er å fremme god dyrevelferd. Vi ønsker strengere straffer for dyremishandling. 

 

Vi ønsker det skal følge med en helsebok med utstillingshunder/katter og at dommerne blir bedre rustet til å kunne vurdere dyrets helse. NKK, NRR og rasekluber må samarbeide om kontroll av oppdrettere som har fått godtkjent kennelnavn/oppdrettsnavn. 


Vi ønsker at Mattilsynet, finn.no, NRR og NKK skal ha et tettere samarbeide med dyrevernorganisasjoner. Alle hunder og katter skal ha Id-merke. Vi ønsker strenge krav for avl av blandingshunder, samt at det settes et stort krav til helse, og at alle hunder skal registreres i et felles register. 


Vi ønsker et system og samarbeide mellom veterinærer og NKK. En oppdretter som har fått godkjent sitt kennelnavn av NKK eller NRR, skal igjennom veterinær registrere alle sine kull også de nyfødte som dør. Det skal også meldes inn til dyreidentitet når en hund avlives.

 

Vi ønsker også en hurtig-domstol som bidrar til raskere avklaringer i alvorlige saker. Vi er ikke aktivister og tar avstand mot vold. Vi jobber for dyrenes velferd og rettigheter.

Kontakt og støtte

Dersom du har tips til saker vi burde fokusere på kan du kontakte oss. Vi er åpen for alle typer henvendelser, enten det handler om å bli fosterhjem eller om du har spørsmål til vår drift og hvordan du kan hjelpe oss, eller vi kan hjelpe deg.

Som er frivillig organisasjon er vi helt avhengig av støtte. Dersom du har noe å avse for å støtte dyrenes sak er vi utrolig takknemmelig. 

bottom of page